Oferta

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem żywicznych powłok ochronnych. Często zdarza się, że niezbędne jest stworzenie warstwy ochronnej na płycie betonowej, w postaci posadzki żywicznej.

Posadzki tego typu posiadają wiele zalet użytkowych, dzięki czemu znajdują zastosowania w różnorodnych typach obiektów. Stosując odpowiednie technologie wykonawcze można dobrać właściwy rodzaj pokrycia w zależności od potrzeb klienta.

Duży wpływ na wybór odpowiedniej opcji ma też jakość i rodzaj istniejącego podłoża. Dlatego bardzo ważne jest właściwe jego wykonanie, co znacznie obniża nakłady na wierzchnie warstwy ochronne. Stan podłoża określa sposób przygotowania do aplikacji żywic, a także możliwe do osiągnięcia warunki eksploatacji. W zależności od możliwości technicznych i założeń projektowych nasza firma wykonuje posadzki żywiczne na różnych rodzajach materiałów. Najodpowiedniejsze podłoże pod wykonanie posadzki żywicznej to beton klasy minimum B 25  z wykonaną izolacją przeciwwilgociową.

Zabezpieczenia żywiczne w zależności od ich grubości możemy podzielić na kilka klas pokryć, które spełniają różne funkcje użytkowe:

 • impregnacja – wzmocnienia struktury betonu i zabezpieczenie przed pyleniem.
 • systemy powłokowe – cienkowarstwowe (około 0,5 mm) zamknięcie powierzchni betonu za pomocą żywic barwnych.
 • systemy wylewne – pokrycia o bardzo gładkiej powierzchni przeznaczone do warunków średnio obciążonych (grubość 2÷3 mm).
 • systemy zacierane – odpowiednio rozprowadzana mieszanina piasku i żywicy tworzy posadzki do warunkach silnie obciążonych (grubość od 4 mm).
 • systemy zasypywane – poszczególne warstwy żywicy zasypuje się do nasycenia piaskami kwarcowymi. Można uzyskać posadzkę antypoślizgową. Do stosowania w warunkach ciężkich (grubość od 2 mm).

Ta krótka charakterystyka obrazuje jak ważne jest ustalenie warunków pracy posadzki tak, aby zastosowany system zapewniał właściwą ochronę podłoża. Przy doborze systemu trzeba kierować się także rachunkiem ekonomicznym, który określi możliwy do osiągnięcia standard pokrycia.

Najważniejsze właściwości posadzek żywicznych to:

 • jednolita powierzchnia nie mająca żadnych spoin (oprócz dylatacji przeniesionych z płyty betonowej), cokolik jednorodnie połączony z podłożem, dylatacje konstrukcyjne wypełnia się także materiałami żywicznymi (łatwość utrzymania czystości)
 • bardzo dobre połączenie z podłożem (wnikanie żywic gruntujących w powierzchniową warstwę betonu, metalu, drewna, itp.)
 • obojętność chemiczna (atesty higieniczne, możliwość zastosowania w przemyśle spożywczym)
 • odporność na różne substancje chemiczne (oleje, detergenty, zasady, kwasy)
 • możliwość doboru odpowiedniej antypoślizgowości powierzchni (od zupełnie gładkiej po strukturę „papieru ściernego”)
 • wytrzymałość na duże obciążenia mechaniczne (ruch wózków widłowych)
 • możliwość wykonywania posadzek prądoprzewodnich (zastosowana włącznie ze strefą Z0)
 • możliwość aplikacji posadzek w niskich temperaturach (-25°C)
 • dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów uzyskuje się powierzchnie sprężyste służące jako nawierzchnie sportowe
 • możliwość kompozycji różnych kolorów na jednej powierzchni

Szczególną Państwa uwagę pragniemy zwrócić na żywice metakrylowe, które dzięki bardzo szybkiemu wiązaniu (około 2 godziny) doskonale nadają się na wszelkiego rodzaju naprawy i wykonanie posadzek w ekstremalnie krótkim czasie. O ile nie trzeba dosuszać, wyjaławiać lub naprawiać powierzchni do aplikacji, posadzka może być wykonana nawet w ciągu jednej doby. Przy pomocy tych żywic można wykonać naprawy posadzki w mroźniach bez konieczności ich ocieplania.

W przypadku konieczności wykonywania uzupełnień żywicznych o dużej wytrzymałości wykonuje się tzw. plastobetony, czyli mieszaninę żywic i piasków kwarcowych. Wytrzymałości na ściskanie takich napraw mogą dochodzić do 100 MPa.        

Przedstawione powyżej właściwości pokazują w jak różnych zastosowaniach możemy posłużyć się żywicami syntetycznymi. Mamy nadzieję, że zaprezentowane tu walory tych materiałów będą w stanie sprostać stawianym przez Państwa wymaganiom.

Szczegółowe ceny dotyczące wykonywania prac są zależne od stanu istniejącego podłoża, wyboru systemu do wykonania, powierzchni posadzki oraz uwarunkowań wykonywania prac.

W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt w celu uszczegółowienia warunków wykonywania prac i stworzenia oferty cenowej.